Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 long trọng tổ chức 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2018.

“Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” huyện Tháp Mười năm học 2018 – 2019

HỘI THẢO SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

HỘI THẢO SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r