Danh mục Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học 2020 – 2021 của Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1

Mô hình thư viện thân thiện Room to Read: Mỗi lần đến với Thư viện thân thiện là một niềm vui và được thể hiện khả năng của bản thân thông các hoạt động tại thư viện trường tiểu học.

Thông báo niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 Năm học 2020 – 2021

Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy ở trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 Năm học 2020 – 2021

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r