Thông báo niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 Năm học 2020 – 2021

Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy ở trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 Năm học 2020 – 2021

Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 long trọng tổ chức 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2018.

“Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” huyện Tháp Mười năm học 2018 – 2019

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r