BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2017 – 2018

I/  Đặc điểm tình hình:

  1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Đảng ủy, UBND xã và lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo Tháp Mười.

Thực hiện cuộc vận động “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” với ý thức và sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục do đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1, và trẻ từ  lớp 2 đến lớp 5 trong địa bàn quản lý ra lớp đạt 100%,

Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, từng bước được nâng cao trình độ qua các lớp Đại học và Cao đẳng sư phạm.

  1. Khó khăn:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tuy đã được các cấp quan tâm đầu tư nhưng chỉ đáp ứng được tối thiểu cho yêu cầu giảng dạy.

Học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn khá nhiều và giáp ranh giới 2 tỉnh Long An và Tiền Giang cho nên thường xuyên có biến động về số liệu và công tác huy động.

Một số học sinh chưa đạt kiến thức – kỹ năng  do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ít quan tâm phần lớn là giao hết cho giáo viên nên kết quả học tập chưa cao.

II/  Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018:

  1. Qui mô trường lớp:

– Trường có 1điểm chính, 1 điểm phụ với tổng số 522 HS/ 19 lớp.

– Đội ngũ CBGV – NV : 34/ 16 nữ tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn

  1. Kết quả về nhiệm vụ học tập và rèn luyện cuối năm :

a/ Kết quả đánh giá về phẩm chất và năng lực cuối năm: có 522/ 522 học sinh đều đạt chiếm tỉ lệ 100%

b/ Kết quả nhiệm vụ học tập:

Toàn trường có 522 học sinh ( trong đó 514/522 học sinh hoàn thành chương trình lớp học chiếm tỉ lệ 98,5%, học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học 8 em chiếm tỉ lệ 1.5%. ( trong đó khối 1: 6 em, khối 2: 1 em, khối 3: 1 em )

* Học sinh lớp 5 được công nhận HTCTTH đạt 100%  106/106 em

*Về  khen thưởng học sinh cuối năm:  toàn trường có 230 em (Từ khối lớp 1 đến khối lớp 5) được khen thưởng chiếm tỉ lệ 44%

* HS tham gia BHYT :  100%

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *