“Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học” huyện Tháp Mười năm học 2018 – 2019

Tên file: Doc6-1.docx
Tải về

.Toàn cảnh Lễ khai mạc ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học huyện Tháp Mười năm học 2018-2019

 

Trường có 07 em học sinh lớp 4, lớp 5 tham gia giao lưu với bốn nội dung, gồm: giao lưu “Chữ đẹp”, “Vẽ tranh”, “Tuyên truyền viên nhí” và “Văn nghệ”.